דרמה היסטורית וודאי

דרמה היסטורית וודאי

ואולי הוא מספר הסיפורים הגדול ביותר שהיה כאן.

כל זמן שראה את המדינה הסיפור הגדול יכל לעשות בו בסיפור. בה במדינה . כרצונו.

ברגע שראה את עצמו . כגיבור. נפל
 
מה שאומר

שמספר סיפורים הוא לא. פספס את השותף השלישי ביצירה המשותפת של סיפור סיפורים - האנשים.
 
אולי ראה יותר מדי את האנשים

כי ... הלך עד לשוחד בכדי לדבר לאנשים .בכדי לגרום להם לאהוב אותו.. כלומר רצה שהסיפור ידבר להם... ישנה אותם.
 
למעלה