דמעה זולגת

דמעה זולגת

דמעה זולגת מתגלגלת במורד נמחית כלאחר יד עין שחיפשה סיבה לשחרר דמעותיה ולא מצאה. עד הרגע בו התקבלה התובנה על עוד טעות שנעשתה בידיעה ברורה ומן הסתם עוד תחזור על עצמהה, מתוק עז מהמר. עלי כותרת ינבלו,ינשרו וניצנים חדשים יפרחו שושנה תזקוף גבעולה תנער אגלי טל מעלי כותרתה הפתוחים ותצפה לפרפר שינק צופה
 
למעלה