דמי חופשת מחלה

זוהר69

New member
דמי חופשת מחלה

שלום אני הייתי חולה עכשיו במשך שבועיים בדלקת ריאות ושכבתי במיטה ולא הלכתי לעבודה בעבודה שלי אני מדריכת אירובי שעובדת כל יום במכון אחר מ'ס מסוים של שעות, אני שכירה ומקבלת תלושים לפי שעות העבודה שלי שהם בעיקר בשעות הערב האם אני זכאית לקבל דמי חופשת מחלה?
 
זוהר ראי את זכויותיך על פי משרד התמ"ת

דמי מחלה עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 37.5% (50% מדמי המחלה שעומדים על 75% מהשכר הרגיל) משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 75% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה שבו עבד העובד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ולא יותר מ- 90 ימים בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה. תקופת מחלתו של העובד : לגבי עובד במשכורת- תקופת המחלה כוללת כל ימי המחלה, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים. לגבי עובד בשכר יומי, שבועי או שעתי שעבד עבודה מלאה במקום העבודה או אצל אותו מעביד, תקופת המחלה תכלול כל ימי מחלתו למעט ימי המנוחה השבועית וחגים אלא אם כן נהג לעבוד בהם. לגבי עובד בשכר יומי, שבועי או שעתי שלא עבד עבודה מלאה תקופת המחלה תכלול את כל ימי מחלתו ללא ימי המנוחה השבועית, אלא אם כן נהג לעבוד בהם, כפול היחס שבין הימים שעבד העובד ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר בשנים עשר החודשים שקדמו למחלה לבין ימי העבודה באותו רבע שנה. לגבי עובד בשכר שלא עבד עבודה מלאה והוא מועסק אצל אותו מעסיק ובאותו מקום עבודה שלושה חודשים, תקופת המחלה תכלול כל ימי המחלה למעט ימי המנוחה השבועית אלא אם כן נהג לעבוד בהם, כפול היחס שבין הממוצע השבועי של ימי עבודתו בתקופה שקדמה למחלה לבין 6. לגבי עובד בשכר כאמור לעיל שעבד פחות משלושה חודשים, תקופת המחלה תכלול כל ימי מחלתו למעט ימי המנוחה השבועית, אלא אם כן נהג לעבוד בהם, כפול היחס שבין הממוצע השבועי של ימי עבודתו בתקופת עבודתו שקדמה למחלה לבין שש. מקווה שעזרתי במעט.חיים.
 

זוהר69

New member
שאלה נוספת:

רציתי לישאול אני עובדת אצל מ'ס מועסקים,כל יום במכון אחר,השאלה איך אני מחשבת את הימים בהם לא עבדתי?והאם החופשת מחלה שמגיעה לי זה אחוז מהשעות שאני עובדת?כי אני עובדת לפי שעות בלבד. תודה על תשומת הלב...
 
למעלה