דירוג 9 רק עם 1705 מטוסי קרב רמה 20

GangLandx

New member
25 : בליסטי יפה ../images/Emo13.gif

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה kawla #108643 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 8,407 טילים בליסטים על המדינה kawla #108643 מתוך 8,407 טילים בליסטים ששוגרו, רק 168 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 99 מפעלים. 3 מפעל עצים 12 מפעל ברזל 15 מפעל נפט 16 מכרה פחם 13 מכרה כסף 18 מכרה זהב 14 מכרה אורניום 8 מכרה יהלומים תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 8,407 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 1,351,500,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 16,814,000,000 1,351,500,000
 

GangLandx

New member
26 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה askaskask #89096 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 23 0 חיילים שנהרגו: 1,175 152 טנקים שהושמדו: 0 25 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 25 ארטילריה שהושמדה: 0 13 אדמה שאבדה: 0 37 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 1,244 418 סך הכל כוח שאבד: 159,650,000 202,368,000
 

GangLandx

New member
27 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה askaskask #89096 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 9 0 חיילים שנהרגו: 475 87 טנקים שהושמדו: 0 18 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 96 ארטילריה שהושמדה: 0 3 אדמה שאבדה: 0 101 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 502 468 סך הכל כוח שאבד: 63,050,000 210,396,000
 

GangLandx

New member
28 : בליסטי :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה askaskask #89096 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 10,467 טילים בליסטים על המדינה askaskask #89096 מתוך 10,467 טילים בליסטים ששוגרו, רק 209 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 209 מפעלים. 93 מפעל עצים 68 מפעל ברזל 39 מפעל נפט 9 מכרה פחם תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 10,467 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 489,500,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 20,934,000,000 489,500,000
 

GangLandx

New member
31 : בליסטי :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה karach__sa #105576 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 3,458 טילים בליסטים על המדינה karach__sa #105576 מתוך 3,458 טילים בליסטים ששוגרו, רק 69 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 69 מפעלים. 4 מפעל עצים 5 מפעל ברזל 23 מפעל נפט 6 מכרה פחם 3 מכרה כסף 9 מכרה זהב 19 מכרה אורניום תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 3,458 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 880,000,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 6,916,000,000 880,000,000
 

GangLandx

New member
30 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה karach__sa #105576 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 16 0 חיילים שנהרגו: 825 631 טנקים שהושמדו: 0 15 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 90 ארטילריה שהושמדה: 0 34 אדמה שאבדה: 0 56 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 873 1,199 סך הכל כוח שאבד: 142,525,000 519,155,000
 

GangLandx

New member
29 :

תאור אירוע 2007-06-26 (1) פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה eslam_ronaldo #78138 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 17 0 חיילים שנהרגו: 875 117 טנקים שהושמדו: 0 1 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 16 ארטילריה שהושמדה: 0 3 אדמה שאבדה: 0 19 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 926 190 סך הכל כוח שאבד: 151,375,000 37,467,000
 

GangLandx

New member
32 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה The-Death-Blow #39642 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 18 0 חיילים שנהרגו: 975 634 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 12 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 27 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 1,029 670 סך הכל כוח שאבד: 162,075,000 26,446,000
 

GangLandx

New member
33 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה alhboob #98911 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 24 0 חיילים שנהרגו: 1,225 582 טנקים שהושמדו: 0 40 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 25 ארטילריה שהושמדה: 0 33 אדמה שאבדה: 0 88 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 1,297 973 סך הכל כוח שאבד: 201,075,000 356,910,000
 

GangLandx

New member
34 : בליסטי :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה alhboob #98911 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 7,429 טילים בליסטים על המדינה alhboob #98911 מתוך 7,429 טילים בליסטים ששוגרו, רק 148 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 148 מפעלים. 62 מפעל עצים 39 מפעל ברזל 34 מפעל נפט 11 מכרה פחם 2 מכרה כסף תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 7,429 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 383,000,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 14,858,000,000 383,000,000
 

GangLandx

New member
35 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה alsubaeei #117007 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 1 0 חיילים שנהרגו: 75 600 טנקים שהושמדו: 0 46 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 140 ארטילריה שהושמדה: 0 18 אדמה שאבדה: 0 15 שבויים: 0 54 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 78 1,276 סך הכל כוח שאבד: 10,900,000 287,000,000
 

GangLandx

New member
36 :

פעולת מבצע בעיטה מהירה במדינה TOTTOTTOT #92519 הסתיים בהצלחה! הרכבים הממוגנים שלך עברו בקלות את ההגנות של האויב והצליחו להביא את החיילים למטרה שלהם. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב חיילים שנהרגו: 0 0 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 33 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 0 0
 

GangLandx

New member
37 :

ראש הגבעה במדינה altabeap #114660 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 1 0 חיילים שנהרגו: 75 880 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 170 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 19 שבויים: 0 40 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 78 1,350 סך הכל כוח שאבד: 9,850,000 75,040,000
 

GangLandx

New member
38 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה only #94706 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 12 0 חיילים שנהרגו: 675 32 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 93 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 45 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 711 311 סך הכל כוח שאבד: 109,650,000 112,400,000
 

GangLandx

New member
39 :

מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ALJAAreeH #35472 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 25 595 טנקים שהושמדו: 0 40 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 72 ארטילריה שהושמדה: 0 53 אדמה שאבדה: 0 36 שבויים: 0 41 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 25 1,301 סך הכל כוח שאבד: 950,000 547,625,000
 

GangLandx

New member
40 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה Egypt_Kilaany #106492 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 1 0 חיילים שנהרגו: 75 1,223 טנקים שהושמדו: 0 2 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 128 ארטילריה שהושמדה: 0 80 אדמה שאבדה: 0 12 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 78 2,175 סך הכל כוח שאבד: 9,850,000 358,115,000
 

GangLandx

New member
42 : בליסטי :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה hbooob #75502 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 426 טילים בליסטים על המדינה hbooob #75502 מתוך 426 טילים בליסטים ששוגרו, רק 106 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 106 מפעלים. 0 מפעל עצים 24 מפעל ברזל 34 מפעל נפט 20 מכרה פחם 22 מכרה כסף 6 מכרה זהב תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 426 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 555,000,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 10,650,000,000 555,000,000
 

GangLandx

New member
41 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה altabeap #114660 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 1 0 חיילים שנהרגו: 75 143 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 23 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 62 שבויים: 0 12 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 78 200 סך הכל כוח שאבד: 9,850,000 10,344,000
 

GangLandx

New member
43 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה lidolev #113818 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 2 0 חיילים שנהרגו: 150 337 טנקים שהושמדו: 0 32 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 66 ארטילריה שהושמדה: 0 65 אדמה שאבדה: 0 18 שבויים: 0 30 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 156 1,088 סך הכל כוח שאבד: 11,500,000 154,035,000
 
למעלה