דירוג 9 רק עם 1705 מטוסי קרב רמה 20

GangLandx

New member
6:

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ALRHILIH #91378 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 8 0 חיילים שנהרגו: 475 483 טנקים שהושמדו: 0 39 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 66 ארטילריה שהושמדה: 0 21 אדמה שאבדה: 0 176 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 499 984 סך הכל כוח שאבד: 84,025,000 716,736,000
 

GangLandx

New member
7:

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה aL___hokom #91282 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 22 0 חיילים שנהרגו: 1,125 42 טנקים שהושמדו: 0 39 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 42 ארטילריה שהושמדה: 0 46 אדמה שאבדה: 0 126 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 1,191 520 סך הכל כוח שאבד: 220,375,000 286,470,000
 

GangLandx

New member
8:

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה AL-__-wahsh #94225 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 3 0 חיילים שנהרגו: 200 670 טנקים שהושמדו: 0 1 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 46 ארטילריה שהושמדה: 0 72 אדמה שאבדה: 0 151 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 209 1,316 סך הכל כוח שאבד: 32,800,000 395,180,000
 

GangLandx

New member
9:

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה K--s--A_makh #101333 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 7 0 חיילים שנהרגו: 400 90 טנקים שהושמדו: 0 29 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 43 ארטילריה שהושמדה: 0 38 אדמה שאבדה: 0 189 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 421 601 סך הכל כוח שאבד: 72,600,000 364,780,000
 

GangLandx

New member
10 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ARARFORCE #80048 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 4 0 חיילים שנהרגו: 225 602 טנקים שהושמדו: 0 37 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 14 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 18 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 237 792 סך הכל כוח שאבד: 44,650,000 167,810,000
 

GangLandx

New member
11 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה aal_hafraWieah #93674 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 0 0 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 52 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 0 0
 

GangLandx

New member
14 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה Phearonic #92368 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 2 0 חיילים שנהרגו: 150 543 טנקים שהושמדו: 0 27 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 11 ארטילריה שהושמדה: 0 35 אדמה שאבדה: 0 14 שבויים: 0 32 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 156 897 סך הכל כוח שאבד: 25,100,000 208,232,000
 

GangLandx

New member
12 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה GLA-ARMY-KSA #100116 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 0 0 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 55 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 0 0
 

GangLandx

New member
13 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ABOALWALEEDLAND #75098 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 11 0 חיילים שנהרגו: 575 362 טנקים שהושמדו: 0 23 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 56 ארטילריה שהושמדה: 0 5 אדמה שאבדה: 0 50 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 608 657 סך הכל כוח שאבד: 119,550,000 189,432,000
 

GangLandx

New member
15 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה Islaaamic #104296 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 8 0 חיילים שנהרגו: 425 311 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 51 ארטילריה שהושמדה: 0 15 אדמה שאבדה: 0 44 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 449 569 סך הכל כוח שאבד: 74,700,000 53,082,000
 

GangLandx

New member
16 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ALAMRI #104421 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 25 232 טנקים שהושמדו: 0 58 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 158 שבויים: 0 20 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 25 444 סך הכל כוח שאבד: 1,075,000 88,624,000
 

GangLandx

New member
17 : הלך נחמד :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה alllahakbr #85765 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 12 0 חיילים שנהרגו: 750 122 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 8 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 336 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 786 146 סך הכל כוח שאבד: 176,250,000 21,800,000
 

GangLandx

New member
18 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה anawawi #104327 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 1 0 חיילים שנהרגו: 75 27 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 5 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 119 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 78 42 סך הכל כוח שאבד: 15,225,000 5,635,000
 

GangLandx

New member
19 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה al-ala #100960 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 25 1,016 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 0 אדמה שאבדה: 0 21 שבויים: 0 88 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 25 928 סך הכל כוח שאבד: 1,075,000 5,080,000
 

GangLandx

New member
20 : קצת בליסטי ...התגעגתי לזה :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה ahmedbdo #99312 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 13,922 טילים בליסטים על המדינה ahmedbdo #99312 מתוך 13,922 טילים בליסטים ששוגרו, רק 278 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 45 מפעלים. 2 מפעל עצים 0 מפעל ברזל 0 מפעל נפט 0 מכרה פחם 5 מכרה כסף 15 מכרה זהב 16 מכרה אורניום 7 מכרה יהלומים תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 13,922 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 1,094,500,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 27,844,000,000 1,094,500,000
 

GangLandx

New member
21 :

פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה ahmedbdo #99312 הסתיים בהצלחה! טילי ההגנה אווירית של האויב הצליחו לפגוע בהרבה מטוסי תובלה לפני שהם הגיעו למטרת היעד שלהם, אבל החיילים שלך ניצחו בקרב ואף כבשו אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 13 0 חיילים שנהרגו: 675 525 טנקים שהושמדו: 0 37 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 93 ארטילריה שהושמדה: 0 14 אדמה שאבדה: 0 47 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 714 804 סך הכל כוח שאבד: 185,025,000 116,635,000
 

GangLandx

New member
22 : עוד קצת בליסטי :

פעולת הפעל את הקוד – העונש במדינה ahmedbdo #99312 הסתיים בהצלחה! הטילים נשאו ראשי נפץ רגילים שוגרו 9,349 טילים בליסטים על המדינה ahmedbdo #99312 מתוך 9,349 טילים בליסטים ששוגרו, רק 186 הצליחו להנעל על המטרות שלהם! מערך הטילים נגד טילים של האויב הצליח ליירט 0 טילים בליסטים הצלחת להרוס 186 מפעלים. 70 מפעל עצים 54 מפעל ברזל 38 מפעל נפט 16 מכרה פחם 8 מכרה כסף תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב טילים בליסטים שאבדו: 9,349 0 סך כוח תעשיה שאבד: 0 511,000,000 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 0 0 סך הכל כוח שאבד: 18,698,000,000 511,000,000
 

GangLandx

New member
23 :

מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה almifia #117208 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 25 857 טנקים שהושמדו: 0 0 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 0 ארטילריה שהושמדה: 0 35 אדמה שאבדה: 0 11 שבויים: 0 65 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 25 1,037 סך הכל כוח שאבד: 950,000 205,535,000
 

GangLandx

New member
24 :

2007-06-26 (3) פעולת מבצע לכיבוש ראש הגבעה במדינה kawla #108643 הסתיים בהצלחה! מטוסי התובלה שלך עברו בקלות את ההגנות טילים נגד מטוסים של האויב והצליחו להצניח מעל המטרה שלהם את החיילים. הקרב היה גדול והצלחת לפגוע בהרבה חיילי אויב ואף לכבוש אדמה. לחיילים שלך יש את העליונות הצבאית. כל הכבוד !תוצאות הקרב הצבא שלך צבא של האויב מטוסי תובלה שאבדו: 0 0 חיילים שנהרגו: 25 596 טנקים שהושמדו: 0 57 רכבים ממוגנים שהושמדו: 0 48 ארטילריה שהושמדה: 0 98 אדמה שאבדה: 0 23 שבויים: 0 11 סך הכל אזרחים מגויסים שנהרגו: 25 1,643 סך הכל כוח שאבד: 950,000 225,196,000
 
למעלה