דיווח תעסוקתי לנכות כללית

דיווח תעסוקתי לנכות כללית

אני עובד שעתי מרוויח שכר מינימום 23.12 ש"ח לשעה
כ- 30 שעות בשבוע.
הבנתי שטעיתי ששיערתי כי אין בחובתי לדווח למחלקת נכות בביטוח לאומי וזאת שהם מקבלים תשלומי בריאות ולתמימותי בזה חשבתי כי הם מדווחים על הכנסותיי.

האם ייתכן המצב וברגע בו אדווח על עבודתי הנוכחית ייחקרו לכל אורך השנים אחורה ע"מ לראות וכי מעולם לא דווח בעבודות קודמות?

יש לי 80% נכות.

תודה למשיבים.
 

yoelbeker

New member
נכון להיום עדיף שתדווח

נוסף לכל הצרות והחובות זו גם עבירה פלילית....רק בתקופה האחרונה יש קשר מחשבים בין מס הכנסה וביטוח לאומי, ובימים אלה חברים מקבלים מכתבי חובות משנת 2008.
אישית הייתי אני מדווח להם לפני שיבואו אלי. תדווח רק על השנה ותראה את התוצאה....נכון להיום ביטוח לאומי יכול לדרוש חובות העבר ללא הגבלה, מ 1. לינואר 14 רק 7 שנים אחורה.
 
למעלה