דיווח ראשוני: נסיון חבלה במסילת

מצב
הנושא נעול.
דיווח ראשוני: נסיון חבלה במסילת

דיווח ראשוני: נסיון חבלה במסילת
ברזל: בסמוך למפעל הפלדה "פקר-פלדות" הסמוך למסילת הברזל המובילה לכפ"ס, הונחו פלטות בטון על מסילת הברזל במטרה לגרום לשימוט הרכבת ולהתהפכותה. הפלטות נתגלו מבעוד מועד ונמנע אסון כבד !
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה