דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים !

דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים !

" עפ"י הוראות סעיף 132 לפקודת מס הכנסה המועד החוקי להגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2007, ליחידים המגישים דוחות שלא מבוססים על מערכת חשבונות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הינו ה-30.4.08. בעקבות פניית הלשכות המקצועיות - לשכת רו"ח בישראל ולשכת יועצי המס בישראל, התברר כי לקוחות רבים טרם קיבלו את "טפסי 106" מהמעבידים ואת אישורי הניכוי במקור מהבנקים. בשל האמור לעיל, הסכים מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי לדחות את המועד החוקי להגשת הדוחות השנתיים הנ"ל לכלל הלקוחות ליום ה' - 29."
 
למעלה