דגם של תחנת הרכבת בדמשק !

מצב
הנושא נעול.
דגם של תחנת הרכבת בדמשק !

דגם של תחנת הרכבת בדמשק !
סיביל ארליך - עיתונאית ב- "JERUSALEM-POST" מדווחת כי ב-פארק מיני ישראל נבנה דגם מאבן של תחנת הרכבת בדמשק. הדגם לא יוצג לציבור אלא ימכר למוזיאון בתורכיה. יום טוב, אביתר.
 

יהוושע

New member
מניין להם שרטוט/צילום לפיו נבנה

דגם של תחנת הרכבת בדמשק !
סיביל ארליך - עיתונאית ב- "JERUSALEM-POST" מדווחת כי ב-פארק מיני ישראל נבנה דגם מאבן של תחנת הרכבת בדמשק. הדגם לא יוצג לציבור אלא ימכר למוזיאון בתורכיה. יום טוב, אביתר.
מניין להם שרטוט/צילום לפיו נבנה
הדגם? יש בארכיון הרכבת?
 
אני מניח שכן אך תבדוק איתם ידידי.

מניין להם שרטוט/צילום לפיו נבנה
הדגם? יש בארכיון הרכבת?
אני מניח שכן אך תבדוק איתם ידידי.
או תשאל את חן. הוא מתמצא בכל שקשור לנושא המפות בארכיון. טוב לשמוע ממך מר יהוושע ! יום נהדר לך, שלך, אביתר.
 
אני מניח שכן אך תבדוק איתם ידידי.

מניין להם שרטוט/צילום לפיו נבנה
הדגם? יש בארכיון הרכבת?
אני מניח שכן אך תבדוק איתם ידידי.
או תשאל את חן. הוא מתמצא בכל שקשור לנושא המפות בארכיון. טוב לשמוע ממך מר יהוושע ! יום נהדר לך, שלך, אביתר.
 
שרטוטים של הרכבת החג´אזית

מניין להם שרטוט/צילום לפיו נבנה
הדגם? יש בארכיון הרכבת?
שרטוטים של הרכבת החג´אזית
בארכיון מוזיאון הרכבת ישנם אמנם שרטוטים רבים מאוד הקשורים למתקני הרכבת החג´אזית, אולם כמעט כולם הם מתקופת הבריטים, כלומר בתקופה שבה השליטה ברכבת החג´אזית חולקה לשלוש - המערכת בסוריה נשלטה ע"י המנדט הצרפתי שם, ושלוחותיה לירדן ולא"י (שמופרדות פיזית ע"י המערכת הסורית) נשלטו ע"י המנדט הבריטי והופעלו מבחינה מנהלתית כגוף אחד בעל שני חלקים שהנהלתו בחיפה משולבת בזו של שאר המערכת בארץ. מכיוון שתחנת דמשק לא נכללה בשטח הבריטי, לא היה ל-Palestine Railways (שהיתה הגוף הממשלתי האחראי להפעלת מסילות הברזל הציבוריות בארץ אז) כל צורך בשרטוטים של תחנת דמשק וכיו"ב. אני מניח שגם בתקופת התורכים לא היו בארץ שרטוטים כאלו, למרות שבחיפה מזרח ישבו משרדי הנהלה גדולים של הרכבת החג´אזית, מפני שההנהלה העיקרית של הרכבת החג´אזית ישבה בדמשק עצמה. לפיכך, אין לי תשובה לגבי מקור המידע של מיני-ישראל על תחנת דמשק החג´אזית, אבל אני משוכנע שלתורכים עצמם יש את השרטוטים המקוריים או העתקים שלהם. מבנה התחנה המקורי עצמו (היו כמה תחנות, אבל אני מתכוון לזו החג´אזית הראשית) עדיין עומד, כמובן, ותמונות רבות שלו גם מהעבר וגם מההווה צולמו ואף פורסמו.
 

יהוושע

New member
חן , האם המבנה משמש עדיין כתחנה

שרטוטים של הרכבת החג´אזית
בארכיון מוזיאון הרכבת ישנם אמנם שרטוטים רבים מאוד הקשורים למתקני הרכבת החג´אזית, אולם כמעט כולם הם מתקופת הבריטים, כלומר בתקופה שבה השליטה ברכבת החג´אזית חולקה לשלוש - המערכת בסוריה נשלטה ע"י המנדט הצרפתי שם, ושלוחותיה לירדן ולא"י (שמופרדות פיזית ע"י המערכת הסורית) נשלטו ע"י המנדט הבריטי והופעלו מבחינה מנהלתית כגוף אחד בעל שני חלקים שהנהלתו בחיפה משולבת בזו של שאר המערכת בארץ. מכיוון שתחנת דמשק לא נכללה בשטח הבריטי, לא היה ל-Palestine Railways (שהיתה הגוף הממשלתי האחראי להפעלת מסילות הברזל הציבוריות בארץ אז) כל צורך בשרטוטים של תחנת דמשק וכיו"ב. אני מניח שגם בתקופת התורכים לא היו בארץ שרטוטים כאלו, למרות שבחיפה מזרח ישבו משרדי הנהלה גדולים של הרכבת החג´אזית, מפני שההנהלה העיקרית של הרכבת החג´אזית ישבה בדמשק עצמה. לפיכך, אין לי תשובה לגבי מקור המידע של מיני-ישראל על תחנת דמשק החג´אזית, אבל אני משוכנע שלתורכים עצמם יש את השרטוטים המקוריים או העתקים שלהם. מבנה התחנה המקורי עצמו (היו כמה תחנות, אבל אני מתכוון לזו החג´אזית הראשית) עדיין עומד, כמובן, ותמונות רבות שלו גם מהעבר וגם מההווה צולמו ואף פורסמו.
חן , האם המבנה משמש עדיין כתחנה
פעילה , ( אולי של רכבות הקיטור לתיירים ) או רק כמונומנט לזכר ימים עברו?
 
תחנת דמשק קנאואת

חן , האם המבנה משמש עדיין כתחנה
פעילה , ( אולי של רכבות הקיטור לתיירים ) או רק כמונומנט לזכר ימים עברו?
תחנת דמשק קנאואת
תחנת דמשק קנאואת אכן משמשת עדיין כתחנה הראשית של הרכבת החג´אזית הסורית (CFH) בדמשק, אולם אני לא בטוח האם קו המסילה התקנית של הרכבת הסורית (CFS) מגיע גם הוא לשם - לפחות לפי התכנון הוא היה אמור להסתיים שם, והוא מגיע לדמשק לאורך אותול תוואי כמו המסילה הצרה. מי יודע בוודאות?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה