דבר תורה על השם המפורש

בספרי התנ"ך מופיע השם המפורש הגימטריה של השם המפורש הוא עשרים ושש לרמוז לנו שכל היהודים שהם משבט ראובן וכל היהודים שהם משבט שמעון וכל היהודים שהם משבט לוי וכל היהודים שהם משבט יהודה וכל היהודים שהם משבט יששכר וכל היהודים שהם משבט זבולון וכל היהודים שהם משבט גד וכל היהודים שהם משבט נפתלי וכל היהודים שהם משבט דן וכל היהודים שהם משבט אשר וכל היהודים שהם משבט יוסף וכל היהודים שהם משבט בנימין מוטל עליהם לקיים לפחות עשרים ושש מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה ורק הכהנים מוטל עליהם לקיים לפחות עשרים ושבע מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה
 
למעלה