דבר תורה לכבוד החג

דבר תורה לכבוד החג../images/Emo3.gif

מעשה ברב שנסע בספינה. בא אליו אותו חסיד ואמר לו: "רבי רבי, יש גויים חוטאים על הספינה!" אמר לו הרבי: "אם כן, יהי רצון שתטבע הספינה." אמר לו אותו חסיד: "אבל רבי, יש יהודים צדיקים וחסידים על הספינה!" אמר לו הרבי: "אם כן, יהי רצון שלא תטבע הספינה." וראה זה פלא, בזכות אותו רבי צדיק, הספינה לא טבעה.
 
וידוע המעשה בהרב הקדוש...

מורינו ורבינו עטרת ראשנו האדמו"ר מקולמיא שיצא יום אחד עם עדת חסידיו לטיול ברחובות העיר (כמובן לא טיון רגיל אלא טיול שכולו מלאכים שרפים ותיקונים אילעין בזעיר אנפין) וראו אישה מסואבת שללא כל בושה עומדת במרפסת בגילוי ראש ה´ ירחם (את שם האישה אני לא מצין מדין שם רשעים ירקב) וכשראה אותה מורינו עמוד החסד ונזר ההוראה נזדעזע בכל רמ"ח גידיו ושס"ע עצמותיו ואמר ראויה אישה זאת שתיפול כל המרפסת עבורה ותמות רחמנא ליצלן אמרו לו חסידיו ילמדנו רבינו במה חטאה אישה זו והרי אולי היא רווקה שאינה נשואה כלל ואין עליה דין כיסוי ראש... אמר האדמו"ר אכן כן והוי מלמד כל אדם לכף זכות יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שתשאר המרפסת על עמדה כבראשונה ואכן עמדה המרפסת ולא נפלה עד עצם היום הזה ועל מעשה זה אמרו חסידים גדול האחרון מהראשון שכן להפיל מרפסת לא צריך הרבה כי הרי חטאה האישה אבל כדי להחזיק מרפסת שלימה באוויר צריך היה רבינו להפעיל את כל כובד משקלו למעלה
 
וכן עוד מעשה...

שפעם אחת יצא מורינו הרב לשוח בשדה עם תלמידיו וחסידיו ועסקו בתיקונים שאוזן לא שמעתם ועין לא תראה ועברה ונה ועשתה צרכיה על חלעטלו של מורינו וכשאמרו לו חסידיו היתכן? וכי אין אימת רבינו על כל חיה? ענה להם רבינו אצל יונתן בן עוזיאל נאמר שציפור שהיתה פורחת מעליו היתה נשרפת אצלי לכל הפחות היא עושה בתחתונים או בלשונו הטהורה מאכט אין טויזנט ומשני הסיפורים האלא חובה עלינו להיתקן ולטהר עצמנו ולקרב ליבנו לאבינו שבשמים
 

adam222

New member
Hey my friend...

in english = no problem... where the fuck r u? drop by 2 say hello from time 2 time... have a good one!
 
למעלה