דבורה גנני מכרה לה בית לגב אולמרט?

דבורה גנני מכרה לה בית לגב אולמרט?

מצאתי מידע "חדש" - לא שהוא חדש אלא שהוא נשמט עד כה מהכרתי המדחיקה אוטומטית כל מה שמפחיד אותה . המידע החדש " דבורה גנני היא עובדת סוציאלית" - ומה הענין הענין הוא שרעייתו של ראש הממשלה אולמרט..... גם היא עובדת סוציאלית . ובכן? האם "משטרת ישראל פיספסה זה"? היכן חקירתה של עו"ס עליזה אולמרט ? (( בענין הדברה ביולוגית של ילודים.... ))
 
"ריגול לטובת גורמי הגסטאפו?

גם את המילה "ריגול" כבר לא ראינו הרבה שנים..... לא רק את המילה "גסטפו". האם עליזה אולמרט ריגלה לטובת הגסטפו ? והנה למה לא עלינו על זה קודם - שתי מילים המשפט הזה היו בחזקת "נעדרות". עד לפני 3 שבועות - היום שבו ניקשר שמו של נציב שב"ס ז"ל חיים לוי ז"ל...למשפט-אייכמן .
 
למעלה