ג י ב ו ר ה:מאת הרבנית ימימה מזרחי:

ג י ב ו ר ה:מאת הרבנית ימימה מזרחי:

המדרש בפרשתנו מספר על עוף מופלא שהיה בתיבה .עוף החול שמו.יום אחד נזכר נח שלא האכילו מזה זמן רב.שאלו האם רעב אתה?!!אמר לו העוף אל נא תטריח את עצמך באותו רגע ברכו נח שיחיה לעולם.ואכן המדרש מספר כי גם כשעוף החול מת.אחד לאלף שנה הוא קם מיד לתחיה.מה בא ללמד מדרש פליאה זה?נראה כי התורה רוצד ללמדנו שאריכות ימים מושגת מכוח חוסר תלות בבשר ודם והישענות מוחלטת על רחמיו של הקב``ה.זהו החתן האמיתי.נח לא כדאי היה להינצל אלא שמצא חן בעיני ה`` ומה היה חנו?את האלוקים התהלך נח הוא היה כל העת מבקש מהקב``ה סעד לתמכו כלומר עזרה והצלה רק ממנו יתברך.לכך רומזת גם היונה האוחזת בפיה עלה של זית מוטב יהיה מזונתיי מרים כזית מידי הקב``ה ולא מתוקים כדבש מידי בשר ודם.הדור שלנו מאופין בנשים משונות הן מודעות יותר מאי פעם לכוחן המבורך ללמוד לחנך לפרנס ולעיתים אף יותר מבן זוגן ומאידך הן מפתחות תלות נוראית בהבעות פניו.בהערות שאמר מבלי משים או בשעה שבה הוא אמור לשוב הביתה.נשים רבות מתארות סתירה בין מצבן השפופ והמדוכדך בבית.לבין כוחות הנפש העליזות ושמחת החיים שהן מגלות בעבודה או כאשר בין הזוג במילואים או בחו``ל תכונות שהן כלל לא חשדו בקיומן.הכיצד?אלא שלצד האיש אנו חשות לעיתים שחייינו תלוים בו ושבלעדיו נקרוס תחת העומס.בעוד שבשעת מבחן אנו פונות לזה שיש בכוחו לעזור באמת.הקב``ה.הוא רוצה לברוח כל הזמן מתלוננות נשים.האומנם סר חינך בעיניו?לא .אלא שאיש החש שאשתו מטילה במלוא כובדה עליו.מגיב כיעקב אבינו שנבהל שרחל תובעת ממנו פרי בטן והשיב התחת אלוקים אנוכי?לעמת זאת חיים לצד אישה מאמינה נוסכים על פניה חוט של חן.נכון אישה בעלה משמחה ומצד הדין חייב הוא לפרנס לעזור בגידול הילדים ולשמח אותך אבל כל זה בעבורו לצורך תיקון מדותיו את אינך זקוקה לכך .יש לך כוחות אדירים.כוחות של חווה שהייתה אם כל חי את יכולה למטלות האמהות כולן.היי גיבורה.הגבורה משמועתה לומר לבן הזוג אתה עבורי מלך.אך לצידך יש לי סעד בי מלך המלכים החולשה שבידיעה שאין לך על מי להישען אלא על אביך שבשמים היא סוד הכוח והחן של נשי דור המשיח.
 
למעלה