גרונר עוד משפחה מרובת ילדים

גרונר אביו גידל חמולות מקום לדאוג לחבד /הוא דאג למשפחתו של משה זלמן שניאורסון 20 ילדים ולבד ילדיו וילדי אחיו גידלו חמולות
 
גם בנו חיתן את בתו עם פרוס בשביל לרדוף יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
למעלה