גרונר עוד משפחה מרובת ילדים

גרונר אביו גידל חמולות מקום לדאוג לחבד /הוא דאג למשפחתו של משה זלמן שניאורסון 20 ילדים ולבד ילדיו וילדי אחיו גידלו חמולות
 

drקולדר

Active member
גם בנו חיתן את בתו עם פרוס בשביל לרדוף יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
רודפים חלשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות ולא נותנים לאחרים לחיות
 
מתרבים כמו שפנים ורודפים יתומים אומללים ואלמנות עריריות צריכים גם להשאיר עוד סימן היכר
 
כשמתרבים או כשמחתנים צאצא רודפים יתומים אומללים ואלמנות עריריות פרזיטים
 
בן דודו יהודה הורוביץ ימח שמו התחתן עם זלמנוב כי יוסלע זלמנוב ביקש לסגור חלון ויוסי לוין לפתוח והילד שפתח החלון התייתם על לא עוול בכפו ובלא שקיבלו פריוולגיה כלשהי /לא כמו גורביץ שהתחתנו עם גרונר ועוד מיוחסים קיבלו שררה א שטעלע לייזר גורביץ היה אש ישיבה קטנה ועוד בשביל מה הוא עוד מתחתן עם זלמנוב ובא להפריע ליתומים שהתייתמו על לא עוול בכפם
 
הורוביץ גרונר ובני דודם שניאורסון מרודפי עולים חדשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
למעלה