גניבת שכר

גניבת שכר

טב כך אני רואה את זה ועכשיו לשאלה זוגי עבד כסוכן מילא שפיטרו את כולם כי אין מה למכור עכשיו הודיעו לכל המפוטרים שלא יקבלו גם את הבסיס של השכר בשל החזרת סחורה מצד הלקוחות השכר בנוי על בסיס + אחוזים האם זה חוקי???? בנוסף ביקשו מהם בחודש האחרון לבצע מכירות נוספות שיקבלו עליהם עמלה חלקית כל הסוכנים העבירו את הדיווח להזמנות על זה בכלל טוענים שרק עוד חודשיים יקבלו שכר כדי לוודא שלא יחזירו להם את הסחורה הזאת גם אבל חלק מהסוכנים חותמים אבטלה בנתיים והרי לא יהיו זכאים אם ימשיכו לקבל ממקום שפוטרו ממנו מדובר על עוד כ 500 ש"ח בבקשה עזרה ........
 

שיר ורד

New member
להגיש תביעה בבית הדין לעבודה

אם הסדר השכר הרגיל הוא שהעמלות משולמות רק לאחר קבלת התשלום מהלקוחות, אזי אי אפשר לחייב את המעסיק לשלם את העמלות לפני כן, כדי שהעמלות לא יתקזזו מול דמי האבטלה, אפשר ללכת לאחד מהפתרונות הבאים: 1. התשלום ישולם לעובד כהפרשיןם ויצויין בתלוש המשכורת בגין אלו חודשים משולמים ההפרשים . (אך זה עשוי לגרור התדייניות מול ביטוח לאומי , כולל אולי תביעה משפטית). 2. התשלום יידחה עד לחודש שבו ימצא העובד עבודה אחרת או לאחר תום תקופת האבטלה. 3. העובד יתחייב להחזיר למעסיק את העמלות שהוא יהיה חייב בהם על פי חשבון שיגיש לו המעסיק במידה ויהיו החזרות. (יש לציין בהתחיבות, את אופן חישוב ההחזר ואת המקסימום שניתן לחייב את העובד, המועד המקסימאלי לתוקף ההתחיבות ותוך כמה זמן על העובד לשלם מרגע שנדרש לכך). את שכר הבסיס , תקופת ההודעה מראש, פדיון חופשה, ופצויי הפיטורים, עליהם לשלם במועד ללא תלות בהחזרת הסחורות. אך אם שכר הבסיס עולה על שכר המינימום, ובחוזה נקבע במפורש כי גם שכר הבסיס יכול להפגע בעקבות החזרת סחורות, יש לשלם להם רק את שכר המינימום (לגבי היתרה - באחד הפתרונות שציינתי לעיל). כל הנ"ל בהנחה שהם אכן נחשבים לשכירים ולא לעצמאיים. אם הם עצמאיים, אזי הם זכאים רק בהתאם לחוזה שלהם וגם אינם זכאים לדמי אבטלה.
 
למעלה