גנב נתפס על חם בישיבת ראשית חכמה בירושלים.

גנב נתפס על חם בישיבת ראשית חכמה בירושלים.

הבחורים עושים בו שפטים.
 
תיקון: גנב ערבי נתפס בישיבת באר

תיקון: גנב ערבי נתפס בישיבת באר יהודה לצעירים, סמוך לישיבת ראשית חכמה.
 
למעלה