גמר חתימה טובה, מימי לבקש סליחה?

גמר חתימה טובה, מימי לבקש סליחה?

גמר חתימה טובה חברים, שהשנה תהיה שנה של סליחה לעצמנו ולאחרים. שנפרד מכל מה שמעכב ונפתח דלת להתחלות מרגשות. ומשהו קטן על סליחה ממני באהבה

 
למעלה