גם חרדים לא רוצים לנסוע בקווי מהדרין.

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה