גם בספרות אי אפשר להימלט מהעלוקות האלה?!

עוד קצת סבלנות כפרה.
עוד חודשים מספר כולכם תחזרו לספסלי האופוזיציה.
ליאיר לפיד לא תהיה בעיה גדולה, הוא הרי נמצא בחו"ל רוב הזמן
אבל ה"שקרן הגדול", יישאר עם החומה ומגדל בבל שבניתם לכבודו ברעננה,
בניתם מכספי משלמי המיסים המסכנים, האומללים, רחמונ'ס עליהם. :-):
 
למעלה