גם אצלכם זה קורה?

גם אצלכם זה קורה?

לקוחות, בעיקר נשים (בעיקר זקנות), שמזמינות לאכול ובנוסף
. אתם מוציאים להן, כמקובל, את השתיה קודם, ואז הן נזכרות להגיד: "אבל אני רוצה את הקפה אחרי האוכל" (או במקרה הקצת פחות מעצבן, "עם האוכל"), בדרך כלל בטון עצבני. כאילו - מאיפה אנחנו אמורים לנחש את זה? מה גורם לכל הזקנות האלו לחשוב שאנחנו צריכים להבין לבד שאת הקפה שהן מזמינות עם(
) האוכל הן רוצות אחרי האוכל
 
למעלה