גם אני מחפש מאיירים לספר שיצא בנושא

גם אני מחפש מאיירים לספר שיצא בנושא

הטלוויזיה דוגמא לאיור שאני מחפש שמשהו יאייר מצורפת כאן
 
למעלה