גלריה מרהיבה מהשלג האחרון בחרמון, שלג באמצע אפריל

למעלה