גלעד המאירי מסביר כיצד לנצל את יחסי הגומלין בין היטל השבחה למס שבח כדי לשלם פחות...

למעלה