גלגול דמי ב"ל מעביד על העובד

מצב
הנושא נעול.
גלגול דמי ב"ל מעביד על העובד

גלגול דמי ב"ל מעביד על העובד
שלום רב, האם מותר למעסיק, לגלגל את דמי ב"ל שהוא צריך לשלם עבור העובד לעובד עצמו? במקום העבודה סוכם על שכר ברוטו מסוים (שלא מגיע לתקרת מס הכנסה) המעביד החליט (בלי לידע את העובדים) שזה לא שכר ברוטו אלא "עלות שכר" ולכן מגולם באותו הסכום גם דמי ב"ל שעל המעסיק לשלם עבור העובד. האם זה חוקי? תודה רבה
 

שיר ורד

New member
אם יש הסכם ברור מדובר

גלגול דמי ב"ל מעביד על העובד
שלום רב, האם מותר למעסיק, לגלגל את דמי ב"ל שהוא צריך לשלם עבור העובד לעובד עצמו? במקום העבודה סוכם על שכר ברוטו מסוים (שלא מגיע לתקרת מס הכנסה) המעביד החליט (בלי לידע את העובדים) שזה לא שכר ברוטו אלא "עלות שכר" ולכן מגולם באותו הסכום גם דמי ב"ל שעל המעסיק לשלם עבור העובד. האם זה חוקי? תודה רבה
אם יש הסכם ברור מדובר
על שכר ברוטו זה אסור. אם בהסכם נקבע מפורשות שמדובר בעלות השכר, אזי שים מקום לטענת המעסיק, יש לזכור שהמונח עלות שכר כולל לא רק את הפרשות המעסיק לביטוח הלאומי, אלא גם זכויות נוספות של העובד כמו פצויים, דמי מחלה, דמי הבראה וכדומה. אך אם השכר סוכם בעל פה, עשוי כל צד לטעון שהוא הבין אחרת את ההסכם ואז השופט יפסוק לפי הבנתו. בדרך כלל צפוי שבית הדין לעבודה יקבל את עמדת העובד ולא זו של המעסיק, מהסיבות הבאות: 1. השיטה המקובלת בישראל לקביעת שכר היא שכר ברוטו ולא עלות שכר. 2. העובד הממוצע לא מבין מה עומד מאחרוי המושג עלות שכר ולכן גם אם נאמר לו שיקבל עלות שכר מסוימת ולא הובהר לו בצורה מפורשת את משמעות המושג וממה כלול בו, זה עשוי להחשב כהטעיה שלא בתום לב מצד המעסיק. 3. המחוקק בישראל משפר מידי פעם את זכויותיהם של העובדים ומצפר אותם על חשבון המעסיק ולעיתים אחרות מצפר את המעסיק ומשחרר אותו מתשלומי מס שונים, לא הגיוני ששינויים כאלו יתבטאו בצורה שונה מכוונת המחוקק לעובדים מסוימים ששכרם הוגדר לפי עלות מעביד. (בעיה דומה קיימת גם בקביעת "שכר נטו" מוסכם).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה