גירוש יהודי הישרדות

גירוש יהודי הישרדות

רק לי המילה "גירוש" בשבט ההמגורשים/מודחים נראית אפעס מזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי?
 
למעלה