גידול של 2% בתנועת הנוסעים הבינלאומ

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
גידול של 2% בתנועת הנוסעים הבינלאומ

גידול של 2% בתנועת הנוסעים הבינלאומ
אל על הגדילה את תדירות טיסותיה ב- 28% ורשמה גידול של 6% במספר הנוסעים גידול של 2% נרשם בתנועת הנוסעים בנתב"ג בנובמבר 2002, לעומת נובמבר אשתקד. כך עולה מנתוני מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה. מהנתונים עולה כי בנובמבר השנה הגיע מספר הנוסעים בטיסות הבינלאומיות בנתב"ג ל- 405 אלף נוסעים, לעומת 396 אלף נוסעים בנובמבר 2001. יחד עם זאת מהשוואה לשנים קודמות עולה כי מספר הנוסעים בנובמבר 2002 נמוך ממספר הנוסעים שנרשם בכל אחד מחודשי נובמבר ב- 6 השנים האחרונות והוא דומה למספר הנוסעים שנרשם בנתב"ג בנובמבר 1994. חברת אל על הגדילה את תדירות טיסותיה בשעור של כ- 28% ורשמה גידול של כ- 6% במספר הנוסעים. חלק השוק של אל על בחודש נובמבר עלה ל- 42.1% מכלל תנועת הנוסעים, לעומת 40.7% בנובמבר 2001. לתדירות הטיסות של החברות הסדירות הזרות נרשמה ירידה בשעור של כ- 2%, לעומת זאת למספר הנוסעים שטסו בחברות אלה נרשם גידול בשעור של כ- 4%. חלק השוק שנרשם לחברות הסדירות הזרות עמד על 43.7% מכלל תנועת הנוסעים, לעומת 43.2% בנובמבר 2001. שלוש חברות השכר הישראליות ארקיע סאן-דור וישראייר הגדילו את מספר הטיסות שלהן בשעור של 26% ורשמו גידול של 7% במספר הנוסעים. חלק השוק של חברות השכר הישראליות הגיע ל- 6.5% מכלל תנועת הנוסעים בהשוואה ל- 6.2% בנובמבר אשתקד. לעומת זאת חברות השכר הזרות רשמו ירידות חדות במספרי הטיסות והנוסעים וחלק השוק שלהן ירד ל- 7.7% בהשוואה ל- 9.9% בנובמבר אשתקד. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 

Brendan

New member
סרבני המונה

גידול של 2% בתנועת הנוסעים הבינלאומ
אל על הגדילה את תדירות טיסותיה ב- 28% ורשמה גידול של 6% במספר הנוסעים גידול של 2% נרשם בתנועת הנוסעים בנתב"ג בנובמבר 2002, לעומת נובמבר אשתקד. כך עולה מנתוני מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה. מהנתונים עולה כי בנובמבר השנה הגיע מספר הנוסעים בטיסות הבינלאומיות בנתב"ג ל- 405 אלף נוסעים, לעומת 396 אלף נוסעים בנובמבר 2001. יחד עם זאת מהשוואה לשנים קודמות עולה כי מספר הנוסעים בנובמבר 2002 נמוך ממספר הנוסעים שנרשם בכל אחד מחודשי נובמבר ב- 6 השנים האחרונות והוא דומה למספר הנוסעים שנרשם בנתב"ג בנובמבר 1994. חברת אל על הגדילה את תדירות טיסותיה בשעור של כ- 28% ורשמה גידול של כ- 6% במספר הנוסעים. חלק השוק של אל על בחודש נובמבר עלה ל- 42.1% מכלל תנועת הנוסעים, לעומת 40.7% בנובמבר 2001. לתדירות הטיסות של החברות הסדירות הזרות נרשמה ירידה בשעור של כ- 2%, לעומת זאת למספר הנוסעים שטסו בחברות אלה נרשם גידול בשעור של כ- 4%. חלק השוק שנרשם לחברות הסדירות הזרות עמד על 43.7% מכלל תנועת הנוסעים, לעומת 43.2% בנובמבר 2001. שלוש חברות השכר הישראליות ארקיע סאן-דור וישראייר הגדילו את מספר הטיסות שלהן בשעור של 26% ורשמו גידול של 7% במספר הנוסעים. חלק השוק של חברות השכר הישראליות הגיע ל- 6.5% מכלל תנועת הנוסעים בהשוואה ל- 6.2% בנובמבר אשתקד. לעומת זאת חברות השכר הזרות רשמו ירידות חדות במספרי הטיסות והנוסעים וחלק השוק שלהן ירד ל- 7.7% בהשוואה ל- 9.9% בנובמבר אשתקד. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
סרבני המונה
עליתם על מונית והנהג סירב להפעיל מונה? מעצבן, אבל יש דרכים להעניש את הנהג הסורר: להתלונן במשרד התחבורה או להגיש נגדו תביעה. כתבה: תומר ריטרסקי YNET
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה