גועל הביתה מאסנו בך ,עייפנו מהרעל שאתה מטפטף

למעלה