גוגל סופגת קנס עצום מהאיחוד האירופאי - מוצדק?

למעלה