גואל לאיילה המתלוננת על סער: "...הוא נוד..."

למעלה