גואל:כן הולכים לקבל סטירה",המועמדים היום

to be1

New member
גואל:כן הולכים לקבל סטירה",המועמדים היום

רמז על משהו? אלירז? אלין? אחרת מה הסטירה? הרי אתה מר גואל כביכול לא אוהב את סער/אילה אז?
 
גואל "ראוי" ביותר להיות מועמד להדחה

בתור אחד שהיה ספון בביתו וברח מהאנושות - הוא תפס תחת מהר מאד בין יושבי הבית ומרגיש כמו היה "ירום הודו" לפחות, צריך שתהא בו מידת צניעות - תקוותי שיועמד להדחה וירגיש "כאחד האדם"...
 
למעלה