גואל יש אלוהים אומר על חירש שהוא גם עיוור אלק

למעלה