ב"ב: צומת קוקה קולה פקוק עקב תאונה

ב"ב: צומת קוקה קולה פקוק עקב תאונה

ב"ב: צומת קוקה קולה פקוק עקב תאונה לא להתקרב מכל הכיוונים בשעה הקרובה
 
למעלה