ב"ב :ידידים חילצו כעת את צוות מד"א

ב"ב :ידידים חילצו כעת את צוות מד"א

ב"ב :ידידים חילצו כעת את צוות מד"א שנתקעו במעלית ברח` חזו"א בדרכם לאירוע לב.
 
למעלה