בת קול ברוח

בת קול ברוח../images/Emo16.gif

שהייתי יושב אתמול בעצרת עצרת זיכרון הייתה זו לנופלים, לאותם אלה שציוו לי חיים ואני שומע דיבורם בין מסכת ומצגת ובתוך זלגו עיני דמעות עת נגיעה פילחה את לבבי בדיבור רך שמעתים כמה אוהבים הם לי התנודדה שלהבת ליד במה וידם מזיזתה ומרעידתה ואני רואה לעת קרא אבי חלל קדיש עלה ענן צער ועננת יגון עוטפתו גון צבעם כעין הירוק, עכור ובתוכו נוצץ כנובע ממעיין תחתיו והוא מפזרו על סביבותיו בלא הבט בהם עת דמעו עיני ראיתים בברור רב כמו חישב לבי להשבר בי כשהגיעו גלים אלה עדי קהל רב בו ישבתי מחה דמעה ונאנח יען כי בענן ירוק שהינו וצורב טעמו לעין, מכאוב לב בו אליו חברנו עתה כי שירי הוא בת קול ברוח
 
בת קול

שנשאת מקצה העולם ועד קצהו. אכן, ענן של צער וגעגוע ואהבה עוטף אותנו ביום הזה בו נפגשים המוות והלידה, הכיליון וההתחדשות, היאוש והתקווה. וגם בשעות הכאב הגדול והיאוש הצורב, עלינו לשמר מכל משמר את התקווה, כי בילעדיה נותר רק הזמן. באהבה יעקב.
 
למעלה