בתרגיל המדמה רעידת אדמה יצא לעקוב

בתרגיל המדמה רעידת אדמה יצא לעקוב

בתרגיל המדמה רעידת אדמה יצא לעקוב מקרוב סגן השר פרוש וצוות משרדו הבכיר במודעין עילית
 
למעלה