בתו הצעירה של חפר נאוה סלונים ומשפחת הריי"צ

נולדה כשנה וחצי לאחר מותה של אשת הריי"צ כיום לא נשאר אף אחד למשפחת הריי"צ מחב"ד בעוד שלמשפחו של מ גורארי נשארו הרבה
 
לדעת הפרזיטים עולים חדשים היו צריכים לסבול כדי שלחבד היה צריך להשאר יורש
 
למעלה