בשעה 20:00 פרוטוקול ההצבעה על הריבית בארה"ב

למעלה