בשנה האחרונה נעדרתי מהעבודה למשך זמו רב וכתוצאה מכך

arn1956

Member
נגמרו לי ימי החופש. אני עלול להעדר עוד ולהכנס למינוס.
כל ההעדרויות אושרו ע"י המעסיק.
האם יכולים עקב זה שאכנס למינוס לפטר אותי ולשלול ממני את פיצויי הפיטורים (יש לי סעיף 14 בחוזה העבודה)?
(אני לא מוטרד מהפיטורים אלא משלילת הפיצויים שהם מהווים חלק מהפנסיה שלי).

אציין שמרבית ההעדרויות היו לא של ימים שלמים אלא חלקי ימים והם אושרו לאחר ההעדרות. כלומר אני עבדתי מהבית ומלאתי דרך תוכנת מחשב את שעות העבודה ובסוף אישרו אותם.
 
1. לא - עצם מיצוי ימי החופשה אינו מהווה לכשלעצמו עילה לפיטורים, ודאי אם ימי החופשה אושרו על ידו, וודאי גם לא לשלילת פיצויי פיטורים.
2. ככל שהמעסיק יבקש לפטרך, יצטרך לנמק בסיבות הפיטורים ולאפשר לך להגיב על כך בשימוע.
3. מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים - רק ביה"ד או מכח הסכם קיבוצי ניתן לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים, לא בהחלטה חד-צדדית מצידו של המעסיק.
 

arn1956

Member
אבל אם יהיו לי העדרויות נוספות ואכנס למינוס בימי החופש, אז הוא יוכל לשלול את הפיצויים (נניח שההעדרויות הם באישור).
רציתי לציין שלא איכפת לי אם יוריד לי כסף מהמשכורת עקב ההעדרויות.
 
1. אכן, המעסיק אינו אמור להכניס אותך למינוס בימי חופשה, אלא לא לשלם לך שכר בעבור הימים בהם אתה נעדר.
2. עם זאת, ככל שיש לך חוב למעסיק - ככלל הוא יכול לנכותו מכל "גמר חשבון" אחר שהינו חייב לך, וזאת מכח סעיף 25ב' לחוק הגנת השכר.
3. ספציפית קשה למעסיק "לשים ידו" על כספי פיצוייך הצבורים, וזאת בין היתר בשל סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים בדבר "סכומים משוריינים". כדי לקבל כספיו בחזרה, בנסיבות מסוימות, יהא על המעסיק לפנות לביה"ד לעבודה ליתן צו כנגד קופת הביטוח, פרוצדורה ממושכת שתצליח רק בנסיבות מסויימות.
 
למעלה