בשכונת אור החיים

בשכונת אור החיים

חולקו בלילה צלומי מכתב של רב השכונה הרב צבי פרידמן לגר"ח קניבסקי, מכתב של ליבוביץ ראש מערכת הכשרות של "שארית" לפרידמן הנ"ל ומכתב אנונימי לגרח"ק. המכתב של הרב פרידמן נושא את התאריך מוצאי שמחת תורה תשסה ומתואר בו כיצד לדעתו היו מקבלים משגיחים כסף מבעלי חנויות/אולמות/מפעלים ועתה תקן זאת אלמליח. השאלה המתבקשת היא: אם ידעת כ"ז למה לא התרעת? למה לא אמרת שאסור לאכל מהכשר שכזה? במכתב השני ליבוביץ דוחה את טענתו שאלמליח עושה את רצון הרב אלישיב ובמכתב האנונימי עולות טענות קשות כלפי הרב פרידמן, תפקודו בהכשר מבחינה כשרותית ומבחינה אישית.
 

baby bu

New member
ולמה אתה חושב?

שכולם אמורים לשכוח, למה בכלל מינו את אלמליח מלכתחילה??? נ.ב. ה"תופעה" קיימת בכל הכשרויות...
 
אין לי מושג

למה מנו אותו. אני רק יודע שיש שם התקוממות גדולה כנגדו. ואגב ה"תופעה" שאתה טוען שנמצאת בכל הכשרויות דוקא איננה בכל הכשרויות הרציניות. כך עפ"י דברי פרידמן (מובא במכתבו לגר"ח). ושוב לא אני אומר זאת אלא צבי פרידמן.
 

baby bu

New member
אין לך מושג?

איזה קופת-שרצים הוא גילה בבדיקות שהוא עשה...
 
למעלה