בשבת יהיה במרום גולן 2 מעלות עם גשם. האם יהיה שלג? עוד לא אפשר לדעת

למעלה