בשביל שיובל לא ירגיש מקופח...

David Gerby

New member
זה לא נראה שליובל יש שלוש

ידיים בתמונה?? שתיים על הצלעות ואחת אוחזת בכבל אף...
 

י ו ב ל ק

New member
יש לי שלוש ידיים

אבל רק בטרמיקות חזקות או ברוח אף חזקה אני שולף את השלישית
 
למעלה