בשביל מה הפלסטינים צריכים בהאג את

מטרניך

New member
מה צריכים הפלסטינים בהאג יותר

מהתצהיר הזה? יש יותר מ'פשע נגד האנושות'? http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=385245 לא לחינם זכה שריד לכינוי 'הנחש' שעליו נאמר במקורותינו (בראשית ג'): >>והנחש היה ערום, מכול חית השדה, אשר עשה יהוה אלוהים........ ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה, ומכול חית השדה; על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך, ובין זרעה: הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב.<<
 
למעלה