בשבח הרפורמה, או כיצד למנוע צרות.

בשבח הרפורמה, או כיצד למנוע צרות.

מדוע נכחדו הדינוזאורוסים ? או כיצד למנוע את הכחדתנו אנו ? מאמר וותיק שכוחו עמו. אחת התאוריות המסבירות את העלמות הדינוזארוסים מעל פני כדור הארץ, אך המשך קיומם של בעלי חיים קדומים אחרים. "תולה את האשמה" במשך החיים רב השנים של יצורי הענק. בעלי חיים קטנים יותר, מחזור חייהם עמד על ימים מעטים או שנה קצרה. כך שבמשך תקופת חילופי האקלים וחדירת הקרח והקור שהחלה אט אט להשפיע על תנאי המחייה בכדור הארץ, הספיקו בעלי החיים הקטנים להחליף מאות ואלפי דורות. כך שהמוטציות הנוצרות בעת חילוף הדור, מסוגלות היו להתאים עצמן לתנאים המשתנים ולשרוד. לא כך ביצירי הענק. גודלם, ומשך חייהם הארוך, הביאו לכך שבמשך תקופת ההתקררות הוחלפו רק דורות מעטים יחסית, המוטציות המביאות לשרידות לא היה סיפק בידם להווצר בקצב המתאים וגזע בעלי חיים אלו נכחד. היום עקב השינויים הטכנולוגים המואצים, סביבת האדם משתנה במהירות. דבר שהיה נכון ומועיל אתמול, עשוי להוות מיותר היום, ומזיק מחר. ומכאן שהתאמת האדם לתנאים המשתנים חייבת להיות מהירה ומואצת. אלא, שאנו "סובלים" מאותה בעיה כמו הדינוזאורוס, גם אורך חיי האדם הנו רב שנים. ועל כן אין ביכולתנו להמתין להתאמה הנובעת מחילופי דורות ושינוי מוטציוני טבעי- "הדור הבא יידע לטפל במחשב ובפקס, להתגבר על הפגיעה באיכות הסביבה, או למנוע קרבות ומדון בין איש לרעהו". אנו חייבים לעשות זאת בעצמנו, מיידית, וללא השענות על האבולוציה של הטבע. כדי לא להיכחד כמו הדינוזארוסים בזמנם, עלינו להסתלק איפוא מאמירות כמו "ככה זה בני אדם", "כך מקובל אצלנו" וכדומה. עלינו לפעול בעוצמה לשינוי מותאם של תכונות האנוש ודרך ביטוי וסיפוק יצריו. שלב א' בנושא בוצע בעבר, כאשר בני האנוש יצרו מבנה תרבותי. שתרומתו היתה בכך שהטבע האנושי - חייתי, חדל להיות הגורם הראשון והיחיד לקביעת דרך החיים. אלא נוצרו חוקים ותקנות, שלטון וארגון אשר מבטיחים את הקיום והקידום האנושי. התרבות האנושית הביאה לכך שבני האדם הצליחו לשרוד ולהתפתח, האירגונים יצרו תשובות תואמות לצרכים המשתנים וכדומה. כך היה בעבר, אך במאה השנים האחרונות קצב הפיתוח הטכנולוגי והשינויים הסביבתיים הנו כה מהיר עד שתשובות המבנה התרבותי - ממסדי אינן "עומדת בקצב". הדבר בולט בנושאי דת, אך גם אנו החילוניים עמוסים בהרגלי תרבות ודעות מעכבות. בשלושת אלפי השנים האחרונות, התאמת הסוציולוגיה לתנאי הסביבה בוצעה בעיקר בגרף מדרגות, או שיני מסור. ההתאמה של החברה לסביבה הייתה בעיקרה בקפיצות ובמהפכות לסוגיהן. מהפכות הדת הביאו להתאמת מערכות מוסר ותרבות, ומהפכות חברתיות-כלכליות הביאו לשינוי שיטת השלטון והכלכלה. מהפכות אלו באו בדרך כלל כאשר גדשה סאת הייסורים של הציבור, לדוגמא, רק אחרי שקיצצו לעבדים גם את מנת התבן, החלו להשמע קולות מחאה ודרישת חופש. או רק אחרי ההרוג היהודי השלוש מאות, החליט שר זה או אחר שנכון לתת לצה"ל להיכנס לשכם. ומהפכות כדרכן כרוכות היו בסבל אנושי רב והרס ואף נסיגה עד להתאוששות. בעבר כאשר קצב ההתפתחות היה איטי, המהפכות היו מעטות יחסית, נאמר אחת לכמה מאות שנים, וניתן היה להתקיים בתקופות הביניים בין מהפכה אחת לבאה אחריה. אך היום כאמור קצב ההתפתחות הנו מהיר ביותר, ומכאן שזקוקים אנו לשינוי מבני כל עשור ואולי אף פחות מכך. אם נמשיך בדרך המהפכות הכואבות נסבול קשות ולמעשה נהרוס את חיינו. לכן חייב האדם לבצע שינויים יזומים רציפים לפני בוא הטרגדיה וללא אלימות ומהפכות ודם, על האדם לנסות ולראות קדימה, ולפעול לפני שפי גלילות לדוגמא מתאדה ויחד עמה תושבי אזור המרכז. לכן, אין טעם להמציא "דת חדשה", או "חוקה". כי גם אלו יתיישנו לאחר חצי דור. עלינו ליצור מערכת גמישה היוצרת שינויים רציפים ומתאימה את המבנה החברתי - תחוקתי למציאות המשתנה, עלינו לבחון ללא הרף את התנאים, ולשנות את העמדות בהתאם. משמע ויתור על תפיסת העולם המקנה חשיבות למושגים כמו "מקובל", מקודם". והחלפתם בערך "נכון, מתאים, רלוונטי". נכון להיום וכמובן גם בעבר, תוכניות הקצאות קרקע ויעודי מבנים מוגשים היו לבדיקה ולבחינה רק לקראת הקמתם. לדוגמא, בית עסק, או בניין דירות נזקק לאישור רשויות רק בעת תכנונו הראשוני, ולאחר מכן איש לא היה בוחן את מהות קיומו והצדקת תכליתו. תפיסה זו חייבת להשתנות. משמע כל מערכת, כל עסק, כל חוק ותקנה חייב להבחן מחדש כל מספר שנים קצר. והמסקנות העדכניות הן שיבוצעו. סיפור קצר: שכנה פנתה לזוגתי כדי שתייעץ לה לשפר את נוחות הסלון בביתה. והשכנה מתלוננת שכל מה שהיא מנסה ומזיזה את הרהיטים כך או אחרת, עדיין אינה מקבלת את התחושה הנעימה אותה היא מחפשת. זוגתי, המליצה לשכנה "הוציאי מהסלון למרפסת את כל הפריטים, הסירי מהקירות את התמונות וסלקי את השטיחים. ולאחר מכן החזירי חזרה רק את אותם פריטים בהם את חפצה באמת, והיית מוכנה לשלם עתה את מלוא מחירם כחדשים". ואכן מקץ יום של עבודות פינוי, הסלון הפך להיות מקום נפלא ונעים. ומכולת האשפה אספה לתוכה ערמות של שמונצס מיותרים... כך לגבי המשפחה והסלון, וכך לגבי כל נושא אחר בחיינו. עלינו לבחון מחדש את חיינו ומצבנו, ולקבל החלטות כאילו אנו מול סלון ריק ובתולי, ואז להחליט: האם אנו רוצים את ערי הפיתוח המדולדלות או שעדיף למנוע את קריעת העם, האם אנו רוצים שהפקידים ינהלו את החינוך והבריאות, או שעדיף שגם כאן תכנס יעילות ואיכות המערכת הפרטית, האם אנו רוצים באמת את ייבוש הכנרת באמצעות המוביל הארצי, האם אנו רוצים במיכליות דלק דולפות המגיעות לאילת. האם אנו רוצים שהעם יהיה תקוע בפקקים, או שניתן לבנות מערכת תחבורתית אחרת, האם אנו רוצים פערי הכנסה כה נוראים, או שאפשר לבנות מערכת שתעשה טוב יותר לרבים. האם אנו רוצים שהערבים יגורו כאן בתוכנו, או שאפשר לחלק את ארץ ישראל על שתי גדותיה כך שכל עם יחיה בנפרד. האם אנו רוצים שסכסוכי עבודה יהפכו לטרור של נזק לציבור כולו, או שעדיף שגם בנושא זה בית המשפט יתערב וימנע מלחמות וסבל תמימים. קצב התפתחות העולם הוא עצום, אין הגיון להמשיך ולפזם את "נלבישך בשמלת בטון ומלט – כהוכחה לכך "שאנו אוהבים אותך מולדת", כי היום ברור שאהבה פירושה פחות מלט ופחות בטון ויותר גינה ועץ צל. אבסורד הוא להמשיך ולהאמין שאלוהים ישלח מלאך שיגן עלינו אחרי "ששכח לעשות כך" בעת שואת אירופה, כשם שאבסורד להאמין להבטחות ולהסכמים עם מדינות ערב והעולם, אחרי שצבא מצרים חדר לסיני ב 67 בדרכו "לבקע את הנשים ההרות של ציוני תל אביב" כמאמר הנשיא המצרי בעודדו את חייליו, והעולם שתק והסתכל הצידה. ויש שאף הטילו אמברגו דווקא על ישראל. כדי לא להעלם מתחת השמש המתערפלת כמו הדינוזאורוס, חובה עלינו לשאוף להשתנות כל העת, להביט סביב ולנסות לזהות מגמות ותהליכים, להשתמש בטכנולוגיה המודרנית ולהתאים אליה את הסוציולוגיה ללא הרף, לכוון את עצמנו לפי העתיד ולא לדקלם את העבר, את המקובל, את "ככה זה בעולם", לא לשגות בחלומות אלא להישיר מבט אל המציאות ואל תוצאות הגיליון האלקטרוני ולאמץ את המסקנות.
 

דור לוי

New member
תגובות

חלק א - מנהלה: א. הצבתי את מה שכתבת במסגרת המאמרים בקישור המצורף. אשמח אם תפרסם בצורה דומה את המאמר ששלחת לי בנוגע לאמת המוחלטת. ב. אני ממליץ שתנסח בכמה משפטים הודעה של המלצה על מה שכתבת, ותכתוב זאת בפורום מומלצים בתפוז. אם זה יפורסם בהקדם - עד תום יום העבודה בתפוז, יש סיכוי שההודעה תקודם בדף הפורומים ואולי בדף הראשי (אין לי שליטה על כך) וכך הפורום כולו ירויח (ההזמנה פתוחה לכולם). ג. אשמח לקרוא תגובות - אנא הגיבו באופן ענייני - כפי שתרצו שיגיבו להודעות שלכם. בד"כ אני משתדל לא להגיב ראשון, כדי לקרוא עוד דעות, כדי לא להשפיע ולנתב את הדיון, וכדי לחשוב טוב ולבדוק מה התגובה הראויה ולא לשלוף משהו מהמותן. הפעם (למרות שאני חייב לזוז אסטה מהנוהג ואכתוב תגובה קצרה ראשון). חלק ב - לעניין: פילוסופיה ודיונים אינם הצד החזק שלי, ובכל זאת, לדעתי: א. הדוגמא שנתת על הדינוזאורים מעניינת, השאלה מה מה רצית להשיג בה? אם התכוונת לתת דוגמא לחשיבה המעודדת רפורמות - אני מסכים לכך. יש ספרים וסיפורים המעודדים שינוי כמו "מי הזיז את הגבינה שלי" והסיפור על הצפרדע והמים הרותחים. אם התכוונת בסיפור להוכיח טיעון, אזי זו דוגמא בעייתית בכך שזו רק תאוריה אחת מרבות. ויכול להיות שההסבר שונה והמסקנה מכך גם תהיה שונה. ב. כמדומני בתחילת כהונת הממשלה, התבטא אחד 'מבכירי המשק' משהו בסגנון כמו: מה שחשוב שיש רפורמות - לא משנה אם הן בכיוון טוב או לא. זהו מבחינתי טיעון בעייתי: המשל על האוטו העומד על פי תהום, והנהג מחליט ללחוץ גז כי מה שחשוב זה להתקדם בכל מחיר ממחישה את הכוונה.
אני מסכים שחשוב להיות פתוח לשינויים.
אני מסכים שלא פתוחים מספיק לשינויים.
אני טוען שבמקרים רבים השינויים לא מבוצעים בבחינה/בדיקה מספקת.
אני טוען שלפעמים השינויים מתבצעים מהסיבות הלא נכונות (אינטרסים למשל...).
אני טוען שחשוב לבדוק ולשקול כל דבר - לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. לחשוב חשיבה ביקורתית ולדעת שלפעמים: השינוי הטוב יותר הוא לא לעשות כלום ואולי אף להחזיר הגלגל אחרונית. זהו, להתראות בינתיים...
 
חשיבות הרפורמה, והמלצות.

א. איני חש בנוח להמליץ על מאמר שלי. אם ראוי הוא בעיניך המלץ עליו אתה. ב. גם אם הדינוזארוסים נכחדו מסיבות אחרות, מטאוריט למשל, הרי אין ספק שהנחת הבסיס האומרת שאורך חיים ארוך, הנו אלמנט המקשה על הסתגלות מוטציונית של בעל החיים בדרך של אבולוציה וברירה טבעית. וזה עיקרו של המשל. ומכאן שעיקר כוונתי הוא, שבעולם משתנה במהירות, אנו חייבים לאמץ את רעיון הרפורמה ככלי ראשי. ככלי העיקרי שיגן עלינו מפני ההכחדות. ולהעדיף כלי זה על פני הכלים הוותיקים: "נסיון, מסורת, "מקובל", "כך היה אצלנו תמיד", "תראה הנה גם באירופה ובארה"ב". "מקום טוב באמצע", "בעובדה בכל מקום בעולם..." ושאר ביטויים וכלים שאכן שרתו אותנו היטב כאשר קצב ההשתנות היה איטי ומתון, אך הם לרועץ כאשר קצב השינוי דורש תגובה מהירה ורלוונטית.
 

דור לוי

New member
אז ככה:

א. לגבי קידום זה כנראה כבר מאוחר כי לוקחים הודעות 'טריות' שהספיקו לצבור כבר 'בשר' כלשהו. אבל אולי השם של הפורום מומלצים מטעה. זהו המקום לכל מי שרוצה שאנשים יגיעו לקרוא ולהגיב לנושא זה או אחר. זו החלופה העדיפה על הצפות למיניהן: במקום להפיץ/להציף את ההודעה בהרבה פורומים, בוחרים פורום אחד - הרלבנטי ביותר, ושמים הפנייה בפורום מומלצים. כך שבפעם הבאה תרגיש חופשי... ב. מסכים להנחת הבסיס שחידקים מתרבים מהר יותר ולכן הם מסתגלים טוב יותר. במקרה של תאורית המטאוריט השינוי היה מהיר ביותר שלא משנה איזה הסתגלות הדינוזאורים לא היו מצליחים. כלומר לא תמיד חשיבה של רפורמה תעזור. אני מסכים איתך שצריך להיות פתוחים יותר לשינוי. ג. אני מדגיש שלא צריך לעשות רפורמה באשר היא רפורמה אלא צריך לבדוק לפני ההחלטה: בדיקה שתעשה באופן יסודי ומנוטרלת מאינטרסים ככל האפשר. רק כדוגמא (אם תרצה להיכנס לזה אז בשרשור נפרד): לדעתי, למרות שעצם הרפורמה נדרש - הרפורמה בקרנות הפנסיה החדשות (להבדיל מהישנות) היתה מוטית אינטרסים וצריך היה לעשות אותה אחרת. היום מה שנעשה מזיק ואולי עדיף שלא היה נעשה! זהו לעכשיו... אשמח לדעות נוספות.
 
בדיקה שוטפת, ולא רק ראשונית.

הטענה הבסיסית שלי היא שיש צורך בביצוע בדיקה שוטפת ולא רק לאחר טרגדיה. לא רק בדיקה בטרם קבלת החלטה. אלא בדיקה שוטפת ומתמשכת כדי לברר שמא נכון ונבון לשנות את המצב הקיים. לפי הערכים שליוו אותנו עד עכשיו, היה חשיבות רבה "לעבר", ו"למקובל". אנשים כיבדו אוטומטית את הערך "מקודם". רחשו יראה מול "נסיון", "וותק", והשתכנעו מביטויים כמו "אני כבר שלושים שנה במקצוע אז אל תבוא ללמד אותי". או "סבא שלי הגיע הנה לפני שבעים שנה, אז מי אתה....". וכך הלאה. תמצית גישתי היא שאסור לנו להמשיך לדבוק בערכים אלו. אסור לנו לדבוק בערכים כמו "אם כולם נוסעים לכיוון אחד, אז קרוב לוודאי שהם צודקים" וכך הלאה. בזמנו כאשר נסענו בכרכרה רתומת שוורים, יכולנו לדעת שאם לפני חצי שעה היינו בגליל, גם עתה אנו שם. אך היום כאשר אנו חולפים במטוס סילון, הרי שאם מיקומנו לפני רבע שעה היה "מעל הגליל", יכולים אנו להיות בטוחים שעתה אנו מעל מקום אחר, ולא מעל הגליל. ולכן בטכנולוגיה של היום, שימוש בשיטות ובערכים שנוצקו לפני מאה שנה קרוב לוודאי שהוא מוטעה. ואם מישהו הציע תוכנית אב לעיר על בסיס תפיסת עולם של לפני שלושים שנה, קרוב לוודאי שהיא שגויה ואינה מתאימה עוד. עלינו לשנות את התפיסה הבסיסית, להבין שיש להתייחס לנושאי הבניה למשל כמו לנושאי הביגוד, להבין "שהבלאי השימושי" יבוא שנים רבות לפני הבלאי הפיזי. כאמור, רוב האנשים דורשים חשיבה ובדיקה רק בעת השינוי רק לקראת החידוש. טענתי היא שיש צורך לבדוק בראש וראשונה את הישן, הנפוץ והמקובל. כי שם מסתתרים העוול והשטות.
 
למעלה