ברק התנהגותו מבישה, מגעילה ודוחה, אוכל חינם - שלא עמל!!!!!!

  • פותח הנושא rukie
  • פורסם בתאריך

rukie

New member
ברק התנהגותו מבישה, מגעילה ודוחה, אוכל חינם - שלא עמל!!!!!!

ברק לאורך כל הדרך התנהגות מגעילה, דוחה ברמות שלא אפרט כרגע, כל היום מקלל קללות נוראיות שאסור להוציא מהפה - אפילו עומרי העיר לו על הקללות הנוראיות היוצאות מפיו על הדיירים, על שי חי דייר בבית האח הגדול, דבר לא יעזור הקללות טמועות בתוכו ויוצאות מפיו בכל רגע גם ללא כל סיבה.
ברק האוכל חינם - שלא טרח ולא עמל - קיבל פרס חסינות שלגמרי לא מגיע לו בשל התנהגותו והתנהלותו המכפישה והמכלימה, אילולא החסינות המזוייפת שקיבל - ברק היה עף בשבוע הראשון - לאחר שרקד ערום בתחתון, וגרם בושות לעצמו ולמקום שנמצא בו, אוי למדינה ולעולם אם רוע שכזה לאורך כל הדרך אנו צריכים לראותו. כמובן העברנו ערוץ כשהופיע על המסך, מה עוד - שהוא לגמרי לא מעניין ולא ראוי לצפיה לשום גיל ומעמד. אז השארתם אותו כעונש לקהל הצופים עונה 7
 
למעלה