ברכת מזל טוב לישראל קלרמן,חבר עירית

ברכת מזל טוב לישראל קלרמן,חבר עירית

ברכת מזל טוב לישראל קלרמן, חבר עיריית ירושלים להולדת התאומים - בן ובת.
 
למעלה