ברכות לעזר מציון ולממתינה למתנה..

ברכות לעזר מציון ולממתינה למתנה..

שמתנדבת שם על קבלת פרס ישראל.. בהחלט מגיע להם..
 
ומניין לך שאני לא מתנדבת לשם שמיים?

אתה לא מכיר אותי ולא יודע מה שאני עושה שם אז בבקשה בלי רמזים מסוג זה. חוץ מזה תודה לכולם על הברכות.
 
חס ושלום

אינני מכירך ולא מזלזל בך . אם היה נשמע ממני כך אני מתנצל כוונתי שאני מכיר מעזר מציון אנשים מבתוכו שלא ממש משבחים את העוסקים שם. ולא על המתנדבים הכוונה אלא באנשי השרר רודפי הבצע..שאגב עושים את כספם על חשבון המתנדבים... ואם את מבתוכו ולא מכירה בעובדות ..קטונתי!
 
למעלה