ברכה על ארץ ישראל

ברכה על ארץ ישראל

בסד תפילה לשלום המדינה שלנו יחד , יהי רצון מלפניך ה" ,,,,אבותנו אב רחמים שתמלא רחמים עלנו ועל יושבי הארץ הזו ועל כול גבולותיה ותצילנו ממלחמות וממצור ומשבי ומבזה ותרחיק האוייבים מכול גבולנו וארצנו והאויב אשר בקרבנו תכניע ותשפיל ותאפר עצתם ותצילנו מכול אוייב ואורב ושולל תפיל עלהם אימה ופחד וזכנו לפני כסא רחמים ותבטל מעלינו ומעל כל עמך ישראלכול גזרות קשות ורעות ותחננומאוצר מתנת חינם ככל צדקתך אל רחמים תן שלום בארץ תן שלום במלכות תן שלום בן אנשים עזרנו וכפר על חטאנו למען שמך רחום וחנון שומר תומך מציל ישר ופודה את עמו בשעת צרה ישמור על ארצנו הקדושה אמן תן לנו ברכה ושלום בזכות אברהם איש החסד, יצחק נאזר בגבורה , יעקב כליל התפארת ,משה רעיה אחוז הנצח, אהרון כהן אחוז בהוד, יוסף הצדיק אחוז ביסוד ,ודוד מלך אחוז מלכות עזרנו על כול דבר קודשך ,גם אם איננו ראויים עזרנו בזכות מצוות שאנו עושים ולא יודעים ,,,,,,,עליזה
 
שאלה של תפילה

בסד ערב טוב לכולם , אולי אתם מכירים עוד תפילות שאומרים על המדינה או חילי צהל , ואפשר להוסיף אותם לתפילת בקר או מנחה ,עליזה
 

masorti

New member
בטח שיש תפילה...

חפשי ב"סידור" את הברכות לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל. אם לא ממש התבלבלתי, הש"ץ אומר אותן בשבת אחרי קריאת התורה ולפני תפילת "מוסף" (כלומר: אחרי ברכות סיום ההפטרה).
 

הרב סגל

New member
>>>>>>>>>>>>>>>>

יש תפילה בעד שלום המדינה (ארה"ב) שניתקנה ע"י רבי יוסף יצחק מליובאוויטש (הרבי הקודם של חב"ד) לפני 1-2 דורות : אלוקינו ואלוקי אבותינו הקל הגדול הגיבור והנורא אנא השב ברחמיך הרבים סדר עולם על מכונו תחת מלכות ושרים אשר ימלכו לצדק ולישר מבלי הבדל בין עם לעם ובין גזע לגזע . אנא קל רחום וחנון היה-נא עם רום הוד נשיאנו הגדול מרבבה אשר בחרת בו להיות מנהל מדינת ארצות הברית חזקו ואמצו ואת כבוד שריו יועצי המלכות וכבוד באי כח האזרחים בבתי המועצות והמחוקקים וברך את פעלם להציל מדינה זו והסמוכות אליה ממלחמה והרס חס ושלום ובכל אשר יפנו לטובת האנושוית לטובת מדינה זו ולטובת עמך ישראל הנה מלאכי ברכה והצלחה יקדמו פניהם ובימיהם ובימינו תכלה המלחמה וקללותיה ותחל תקופת שלום וישר וברכותיה . אמן ואמן .
 
למעלה