ברור שג'קי ונופר נשארים המצלמה מתמקדת רק שם

למעלה