בראשית

DopeD

New member
בראשית

אבוי! אסון קרה נחש אנושי ראשון הכיש. והארץ כדימויו טמאה, הכירה היא בתחושה ולא הרפתה, משכה, אך כוחה המתנגד שאל אי אתה? הלום,ענה הלום גם הוא רק תשובתו תשמע, כמו שלכת אביבית גדול הוא מלהסלח, גדול הוא גם ממך עווני יהרגני, הרגני למען עמך!
 
../images/Emo45.gif

יצירה יפה.אם הבנתי נכון אז ההקבלה לסיפור קין מאוד אינטלגנטית ומפתה לראות מה היה קורה אילו אבל זה רק בגדר מה שאני הבנתי
 

קסנדרה*

New member
בראשית

יש הרמזים ביצירה לספור דן עדן, אך הם חבויים היטב ולא הצלחתי להבין את היצירה. אולי מפני שאיני מכירה עדיין את סגנונך, אולי בגללי. קסנדרה
 
למעלה