בקשה למס הכנסה להכרה ב"כספי שחרור" המופקדים לקרן פנסיה של עמית המקבל קצבת נכות לניכוי/זיכוי במס של בן הזוג

שלום,
שכיר מבוטח בקרן פנסיה. נפגע ואינו עובד ( בן 45). הקרן משלמת לו קצבת נכות וכן מפרישה עבורו , לשמירת זכויותיו הפנסיוניות בקרן, במקום הפקדות שהיה מפקיד לו היה עובד, " כספי שחרור".
האם וכיצד ניתן לבקש ממס הכנסה זיכוי/ניכוי בגין הפקדה זו, במעמד עמית עצמאי?
מבוקש להכיר בהפקדה, הנובעת מזכויות העמית בקרן, ולהכיר בה בבקשה להחזר מס בדוח שנתי בגין מס ששילמה אשתו השכירה.
 
למעלה